Psychologia w świecie prawa, ekonomii i biznesu

Data konferencji: 2021-12-11
Data nadsyłania abstraktów: 27 listopada, 2021
Miejsce konferencji: Microsoft Teams
Organizator: Center For American Studies
Opłata konferencji: 59-119 zł
Publikacja pokonferencyjna: przewidywana możliwość publikacji

Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat psychologii przez pryzmat prawa, ekonomii i świata biznesu. Przykładowe obszary tematyczne: wzajemne związki psychologii, prawa, ekonomii i świata biznesu, wpływ regulacji prawnych na myślenie człowieka i jego postępowanie, psychologia w teorii i praktyce, znaczenie psychologii w marketingu i reklamie, waga psychologii w negocjacjach, resocjalizacja przestępców.

Dyscyplina naukowa: psychologia, prawo
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk społecznych