Religia a państwo i prawo. Aspekty społeczne, polityczne, historyczne i formalnoprawne.

Data konferencji: 2021-04-10
Data nadsyłania abstraktów: 31 marca, 2021
Miejsce konferencji: online
Organizator: Center for American Studies, Center for European Studies
Opłata konferencji: 59 lub 99 zł (uczestnictwo bierne/czynne)
Publikacja pokonferencyjna: -

Center For American Studies oraz Center For European Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji pt. “Religia a państwo i prawo. Aspekty społeczne, polityczne, historyczne i formalnoprawne”. Konferencja odbędzie się w sobotę 10 kwietnia 2021 między 9.00 a 19.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat powiązań między religią a prawem i państwem przez pryzmat następujących nauk: prawa i prawoznawstwa, politologii, socjologii, filozofii oraz historii. Organizatorzy konferencji pragną poddać pod dyskusję problematykę praw związków religii z prawem i państwem z perspektywy tak historycznych, jak i współczesnych wymiarów ich funkcjonowania w dowolnie wybranych państwach świata.

Termin wysyłania abstraktów: do 31 marca.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/322063769245055

Do zobaczenia online!

Dyscyplina naukowa: prawo, politologia, teologia, religioznawstwo
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk teologicznych