ROL-EKO 2023

Data konferencji: 2023-10-12
Data nadsyłania abstraktów: 15 września, 2023
Miejsce konferencji: ul. Ewarysta Estkowskiego 6, 61-755 Poznań
Organizator: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
Opłata konferencji: Udział w formule stacjonarnej - 750 PLN (+23% VAT); Udział w formule online - 600 PLN (+23%VAT); Udział w formule online studenci - 250 PLN (+23% VAT)
Publikacja pokonferencyjna: Publikacje Istnieje możliwość bezpłatnego opublikowania referatów w formie: Anglojęzycznych artykułów naukowych w czasopiśmie “Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering” (Open Access, CC-BY license, 20 pkt. MEiN, brak opłat za publikację). Wymagania dotyczące tekstu znajdują się na stronie internetowej czasopisma. Zgłoszenie artykułu nie jest równoznaczne z przyjęciem go do publikacji – wszystkie manuskrypty zostaną poddane procesowi recenzji. Kontakt w sprawie publikacji: Sekretarz Redakcji Agnieszka Lewandowicz agnieszka.lewandowicz@pit.lukasiewicz.gov.pl Artykułów popularnonaukowych w czasopiśmie „Rolnictwo Przyszłości” https://rolnictwo-przyszlosci.pl/czasopismo lub na portalu https://rolnictwo-przyszlosci.pl/. Kontakt w sprawie współpracy: Redaktor Małgorzata Słodzinka malgorzata.slodzinka@pit.lukasiewicz.gov.pl

Konferencja ma na celu upowszechnienie wyników prac naukowo-badawczych, a także wymianę poglądów i doświadczeń uczestników działających w obszarach związanych z jej tematyką.

Celem nadrzędnym Konferencji jest identyfikacja i prezentacja aktualnej sytuacji oraz problemów badawczych w zakresie:

 • technicznych aspektów produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwach ekologicznych,
 • technicznych aspektów uprawy roli i pielęgnacji upraw w gospodarstwach ekologicznych,
 • ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym,
 • alternatywnych metod zwalczania chorób i agrofagów roślin uprawnych,
 • produkcji żywności ekologicznej i marketingu produktów ekologicznych, eko-i agroturystyki,
 • ekologizacji rolnictwa,
 • projektowania i eksploatacji oraz problematyki badań empirycznych i symulacyjnych maszyn rolniczych, leśnych i spożywczych,
 • materiałów konstrukcyjnych i powłok ochronnych maszyn rolniczych, leśnych i spożywczych,
 • bezpieczeństwa, ergonomii oraz ekologii w użytkowaniu maszyn rolniczych, ogrodniczych, leśnych i spożywczych,
 • technik i technologii mających zastosowanie w przemyśle rolno-spożywczym,
 • operacji jednostkowych i technologii w przetwórstwie spożywczym i rolnictwie,
 • automatyzacja i robotyzacja w rolnictwie, zastosowanie technik IoT i ICT oraz AI w sektorze rolno-spożywczym.
 • zastosowanie technik IoT i ICT oraz AI w sektorze rolno-spożywczym.
Dyscyplina naukowa: inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, technologia żywności i żywienia, rolnictwo i ogrodnictwo, nauki leśne, nauki o Ziemi i środowisku, nauki biologiczne, nauki chemiczne
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk rolniczych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych