”Rola ONZ w stosunkach międzynarodowych w ujęciu historyczno-prawnym”

Data konferencji: 2021-12-16
Data nadsyłania abstraktów: 2 grudnia, 2021
Miejsce konferencji: online
Organizator: Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS
Opłata konferencji: darmowa
Publikacja pokonferencyjna: -

Organizacja Narodów Zjednoczonych została utworzona 24 października 1945r. i jest największą organizacją międzynarodową na świecie, która obecnie zrzesza 193 państwa. Organizacja Narodów Zjednoczonych od 76 lat realizuje swoje cele wynikające z art. 1 Deklaracji Narodów Zjednoczonych, dzięki czemu miała wpływ na deeskalację wielu konfliktów oraz rozwój demokracji na świecie. ONZ niewątpliwie przyczynił się do kształtowania stosunków międzynarodowych na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci oraz istotnie wpłynął na układ obecnej mapy politycznej świata. Z tego też względu zdecydowaliśmy się stworzenie pola do wspólnej dyskusji nad prawnymi aspektami funkcjonowania Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz ich przełożeniu na rzeczywiste wydarzenia, które miały miejsce w środowisku międzynarodowym przez ostatnie 76 lat. Pragniemy również wspólnie zastanowić się nad zasadnością i skutecznością działań podejmowanych przez ONZ oraz organizacje wyspecjalizowane w ramach współpracy państw na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci.

Dyscyplina naukowa: historia, prawo, stosunki międzynarodowe
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych