Samobójstwo w prawie polskim i naukach pokrewnych // II OKN

Data konferencji: 2020-12-10
Miejsce konferencji: WPiA, Uniwersytet Szczeciński
Organizator: Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Koło Naukowe Teoretyków Suicydologii WPiA USz
Opłata konferencji: Brak opłat
Publikacja pokonferencyjna: Nie
Konferencja stanowić ma płaszczyznę do rozmowy o wszystkich problemach związanych ze zjawiskiem samobójstwa (a także eutanazji czy śmierci w ogólności), z którymi spotykają się bądź mogą spotkać się prawnicy (zarówno teoretycy, jak i praktycy).

Do udziału w Konferencji organizatorzy zapraszają nie tylko prawników, lecz także suicydologów, psychologów, psychiatrów, socjologów i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, bez których pomocy rozstrzyganie poszczególnych kwestii prawnych związanych ze zjawiskiem samobójstwa może być utrudnione, jeśli nie niemożliwe.
Dyscyplina naukowa: FILOZOFIA, NAUKI PRAWNE, NAUKI SOCJOLOGICZNE, PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych