Samotność – przeznaczenie czy wybór?

Data konferencji: 2021-11-16
Data nadsyłania abstraktów: 12 listopada, 2021
Miejsce konferencji: online
Organizator: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Fundacja Campus w Stalowej Woli
Opłata konferencji: 150 zł
Publikacja pokonferencyjna: brak

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i międzynarodowy. Tematyka konferencji określona w temacie. Uczestnikami konferencji mogą być pracownicy naukowi, dydaktycy, studenci, osoby zainteresowane tematem. Udział w konferencji może być stacjonarny (o ile sytuacja na to będzie pozwalać) jak i zdalny. Wszelkie wątpliwości, pytania można kierować na adres mailowy: pedagogika@pedkat.pl Osoby które w ciągu roku akademickiego 2021/2022 wezmą udział w 3 konferencjach przez nas odgazowanych i opublikują 3 teksty mogą wziąć udział w projekcie badawczym pt: „Świat nauki drogą ku przyszłości”.

Dyscyplina naukowa: filozofia, kulturoznawstwo, religioznawstwo, pedagogika, psychologia, socjologia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych