Studencka Konferencja Nauk Ścisłych

Data konferencji: 2020-11-14
Miejsce konferencji: Online
Organizator: tudenckie Koło Naukowe Fizyków BOZON oraz Komitet Organizacyjny "Dni Hoborskiego – Święta Nauk Ścisłych w AGH"
Opłata konferencji: Brak informacji
Publikacja pokonferencyjna: Nie
Studencka Konferencja Nauk Ścisłych to:

– coroczna konferencja organizowana przez studentów, dla studentów i doktorantów z całej Polski,
– tematyka obejmująca nauki ścisłe,
– możliwość prezentacji pracy badawczej lub przeglądowej,
– wykłady gościnne prowadzone przez najwybitniejszych naukowców,
głosowanie uczestników na najlepszy referat.

Konferencja ta została stworzona, by umożliwić młodym naukowcom wymianę doświadczeń, ułatwić przepływ wiedzy i umożliwić wymianę poglądów z naukowcami z innych dziedzin nauki, których postrzeganie przedstawionego problemu może być zdecydowanie inne niż prelegenta.
Dyscyplina naukowa: AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA, INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA, ASTRONOMIA, INFORMATYKA, MATEMATYKA, NAUKI FIZYCZNE
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych