Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności. “Współczesne kontynuacje dorobku Aleksandra Rotherta (1870-1937)”

Data konferencji: 2021-03-31
Data nadsyłania abstraktów: 15 marca, 2021
Miejsce konferencji: online
Organizator: Akademia WSB, Politechnika Warszawska
Opłata konferencji: bezpłatna
Publikacja pokonferencyjna: Planowane jest wydanie wieloautorskiej monografii naukowej (Wydawnictwo AWSB indeksowane na liście wydawnictw publikacji naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Konferencja online.

Celem konferencji jest przegląd fundamentalnych zagadnień współczesnego zarządzania, nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania, perspektyw rozwojowych oraz kierunków badań na przyszłość, a także możliwości i efektów ich zastosowania w praktyce, w relacji do dokonań i dorobku naukowego profesora Aleksandra Rotherta (1870-1937).

Patron Konferencji to jeden z prekursorów nauk o zarządzaniu, inżynier mechanik i elektryk.

Cykl konferencji poświęcony jest dorobkowi polskich klasyków z obszaru nauk o zarządzaniu. Podejmowane są ich dokonania w kontekście sukcesów i wyzwań, widziane z perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu.

  • Pierwsza konferencja odbyła się w roku 2017 i nawiązywała do obchodów 120-lecia nauk o zarządzaniu w Polsce, których rozwój był ściśle związany z nazwiskiem profesora Karola Adamieckiego (1866-1933), światowej sławy polskiego teoretyka i praktyka zarządzania.
  • W 2018 roku odbyła się druga konferencja w ramach cyklu, poświęcona dorobkowi profesora Edwina Hauswalda (1868-1942), który był specjalistą w zakresie maszynoznawstwa i organizacji.
  • Patronem trzeciej konferencji z cyklu, zorganizowanej w 2019 roku, był inżynier Piotr Drzewiecki (1865-1943), jeden z prekursorów nauk o zarządzaniu, przedsiębiorca, działacz społeczny, pierwszy prezydent Warszawy w odrodzonej Polsce.

W 2020 roku przypadała 150. rocznica urodzin profesora Aleksandra Rotherta. Jest to okazja do zaprezentowania dorobku tego klasyka oraz dyskusji nad najnowszymi osiągnięciami, obowiązującymi trendami i wyzwaniami w naukach o zarządzaniu, a także oceny stanu i perspektyw rozwoju w różnych obszarach zarządzania.

Formularz rejestracyjny:

https://www.webankieta.pl/ankieta/599226/konferencja-pt-sukcesy-i-wyzwania-w-naukach-o-zarzadzaniu-termin-konferencji-31-marca-2021r.html

Dyscyplina naukowa: Nauki o zarządzaniu i jakości
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk społecznych