Survey of American Theories of Legal Interpretation – BEZPŁATNE SZKOLENIE z badaczem prawa z USA

Data konferencji: 2022-03-17
Miejsce konferencji: Online
Organizator: Center For American Studies, Center For European Studies, koło naukowe "The American law society" afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Opłata konferencji: brak
Publikacja pokonferencyjna: brak
Center For American Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i The American Law Society ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w darmowym szkoleniu (webinarium) z Panem J. Patrickiem Higginsem (interdyscyplinarnym badaczem prawa z USA) pod tytułem “Survey of American Theories of Legal Interpretation”.
➡️𝐊𝐈𝐄𝐃𝐘?
Szkolenie (webinarium) odbędzie się 17 marca (czwartek) o godzinie 18.30 na platformie Zoom. Uczestnicy otrzymają link do szkolenia na kilka godzin przed jego rozpoczęciem.
➡️𝐃𝐋𝐀𝐂𝐙𝐄𝐆𝐎 𝐖𝐀𝐑𝐓𝐎
Amerykańska konstytucja jest pierwszą i najstarszą współczesną konstytucją. Dla Amerykanów stanowi uosobienie ich obywatelskiego interesu i narodowej tożsamości prawnej. W toku naszego webinarium, dostrzeżesz, że amerykańskie metody interpretacji prawa mogą stanowić jednak istotne źródło inspiracji służące podniesieniu poziomu kompetencji językowych oraz umiejętności argumentacji także wśród prawników kontynentalnych. Uczestnicy szkolenia poznają związaną z interpretacją prawa terminologię oraz żargon common law, który okaże się przydatny w ramach analiz porównawczych, jak i praktycznej pracy z klientami lub kontrahentami ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii lub innych państw anglosaskich.
➡️𝐖𝐘𝐒𝐎𝐂𝐄 𝐏𝐑𝐀𝐊𝐓𝐘𝐂𝐙𝐍𝐘 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌
Webinarium poświęcone jest badaniom i dyskusji nad czterema głównymi obszarami:
👉Metoda historyczna, nieodłączna od prawnej interpretacji w ramach common law
👉Konstytucja Stanów Zjednoczonych jako produkt myśli common law
👉Różne teorie interpretacji: intencjonalizm, tekstualizm, podejścia analityczne, oryginalizm oraz metody z początku XXI wieku
👉Jak myśleć o tych metodach w uniwersalny i porównawczy sposób poza amerykańskim kontekstem?
Webinarium skupi się na następujących przedmiotach:
1. Wstęp do common law
a. Metoda oparta na kazusach
b. Precedent / Stare Decisis
c. Konstytucja z 1787 jako część common law
2. Metody oparte na intencjach
a. Intencjonalizm
b. Interpretywizm
3. Metody oparte na tekstualizmie
a. Egzegeza
b. Tekstualizm
c. Intertekstualizm
4. Metoda analityczno-empiryczna
a. Pozytywizm Benthama i Austina
b. Empiryzm
c. Pozytywizm prawny H.L.A. Harta
5. Oryginalizm
a. Oryginalny internacjonalizm: debata Framersa i Ratifiersa
b. Nowy oryginalizm (oryginalne prawne znaczenie a oryginalizm semantyczny)
c. Pozytywistyczny przewrót
i. Oryginalizm oryginalnych metod
ii. Oryginalizm oryginalnego prawa (original-law originalism)
iii. Etyka oryginalistyczna
6. Odmienne skrajności XXI wieku
a. Podejście marksistowskie
b. Podejście feministyczne
c. Podejście transpłciowe
d. Krytyczna teoria rasy
e. Hermeneutyka i podejście fenomenologiczne
7. Komparatywizm
➡️𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐀̨𝐂𝐘
👨‍🏫Prowadzący: John Patrick Higgins (USA)
J. Patrick Higgins jest interdyscyplinarnym naukowcem zajmującym się problemami ze styku prawa, ekonomii i nauk politycznych. Absolwent George Mason University i Virginia Polytechnic Institute and State University, obecnie związany z Uniwersytetem Łódzkim, Wydziałem Prawa i Administracji oraz Centrum Myśli Politycznej i Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a.
Patrick Higgins jest autorem wielu tekstów na tematy prawnicze, ekonomiczne, politologiczne i społeczne. Swoje wieloletnie doświadczenie zawdzięcza również pracom nad redakcją anglojęzycznych książek, raportów, artykułów i innych dokumentów.
✅𝐂𝐄𝐑𝐓𝐘𝐅𝐈𝐊𝐀𝐓
Wszystkie nasze szkolenia są oficjalnie certyfikowane. Każdy uczestnik otrzyma cyfrowy certyfikat opatrzony podpisem Prezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. akademickich Center For American Studies. Certyfikat zawiera nazwisko prowadzącej szkolenie oraz ilość godzin szkoleniowych (1). Nasze certyfikaty są powszechnie uznawane w ramach realizacji obowiązku samodoskonalenia zawodowego.
➡️𝐑𝐄𝐉𝐄𝐒𝐓𝐑𝐀𝐂𝐉𝐀
Prosimy rejestrować się na szkolenie przy użyciu krótkiego formularza:
https://forms.gle/DZfACxHfH2FHgwD3A
Formularz automatycznie generuje informację o jego przyjęciu – nie jest wymagane dalsze potwierdzenie.
Ostateczny termin zgłoszeń: 15 marca 2022 (wtorek) o godz. 23.59.
Udział w szkoleniu jest darmowy!
➡️𝐏𝐘𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀?
Wszelkie pytania prosimy kierować mailowo do Koordynatorki szkolenia, pani Anny Matuszko: matuszko@cfasofficial.com. Do zobaczenia online!
Dyscyplina naukowa: Prawo, interpretacja
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk społecznych