Świat kulinarny w języku, kulturze i literaturze

Data konferencji: 2021-11-18
Miejsce konferencji: online
Organizator: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Instytut JęzykoznawstwaUniwersytet Wrocławski Instytut Filologii Germańskiej Zakład Lingwistyki Stosowanej
Opłata konferencji: 180 zł
Publikacja pokonferencyjna: -

Konferencja jest pierwszym spotkaniem poświęconym badaniom w zakresie kulinariów w języku, kulturze i literaturze. Temat ramowy konferencji jest związany z obszarem kulinarnym, który jest obecny w wielu sferach naszego życia. To swoisty fenomen przestrzeni publicznej, przedmiot szeroko rozumianego interdyscyplinarnego dyskursu naukowego. Konferencja organizowana jest przez Instytut Językoznawstwa w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie oraz Zakład Lingwistyki Stosowanej Instytutu Filologii Germańskiej w Uniwersytecie Wrocławskim.

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych