Talent dla wspólnoty

Data konferencji: 2021-11-19
Miejsce konferencji: Gdańsk
Organizator: Muzeum II Wojny Światowej
Opłata konferencji: -
Publikacja pokonferencyjna: brak

Celem Konferencji jest budowanie kultury sprzyjającej odkrywaniu i rozwijaniu indywidualnych uzdolnień młodych ludzi poprzez odwołanie się do wybitnych Polaków. Każdy talent – odkryty i wykorzystany w pracy dla wspólnoty samorządowej czy narodowej – stanowi także dobro wspólne. Jako wzorce posłużą sylwetki wybitnie utalentowanych i przedsiębiorczych Polaków.

Dyscyplina naukowa: historia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych