Tam i z powrotem. Podróże & wędrówki (nie tylko) w tekstach kultury

Data konferencji: 2020-12-05
Miejsce konferencji: online
Organizator: Koło Naukowe Studentów Socjologii AGH oraz Fundacja "dzień dobry! kolektyw kultury"
Opłata konferencji: 119 zł
Publikacja pokonferencyjna: Tak, po pozytywnej recenzji - 46/196 zł

Koło Naukowe Studentów Socjologii AGH oraz Fundacja “dzień dobry! kolektyw kultury” zapraszają na interdyscyplinarną, ogólnopolską konferencję naukową „Tam i z powrotem. Podróże & wędrówki (nie tylko) w tekstach kultury”, która odbędzie się w dniach 5-6 grudnia 2020 na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (online).

➡️ TEMATYKA KONFERENCJI
Ludzie podróżują i wędrują od zawsze. Nawet po rewolucji neolitycznej, kiedy to przeszliśmy z kultury łowiecko-zbierackiej i koczowniczej do osiadłego trybu życia, w człowieku tkwiła nieustanna potrzeba, aby zaglądać za horyzont. Pojedynczy śmiałkowie zapuszczali się coraz dalej i dalej, dzięki czemu mogliśmy odkrywać nieznane nam tereny (za przykład niech posłuży tutaj epoka wielkich odkryć geograficznych). Podróże te miały swoje dobre, ale i złe strony. Między innymi pobudzały handel, ale przyczyniały się też do nowych konfliktów. Obecnie wędrowanie po zglobalizowanym świecie jest o wiele mniej niebezpieczne, to jednak dalej podróże uczą nas sporo o świecie.

W zakresie tematycznym konferencji mieszczą się referaty dotyczące szeroko pojętych społecznych oraz kulturowych aspektów wędrówek i podróży. Chętnie wysłuchamy wystąpień dotyczących między innymi:
✅ praktyk i obyczajów związanych z podróżowaniem;
✅ idei i wartości/etosu podróżnika;
✅ mitów, legend oraz przesądów popularnych wśród wędrowców;
✅ motywów wędrówki/drogi w literaturze, filmie czy muzyce;
✅ podróży i wędrówek duchowych/religijnych,
✅ travel-influencingu w dobie social mediów;
✅ kultury podróżniczej i jej rozwoju;
✅ obrazów/stereotypów dotyczących turysty;
✅ metafory drogi / metafory ścieżki życiowej;
✅ podróży w XXI wieku oraz ich aspektów.

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje badawcze związane z tematyką konferencji.

➡️ KOGO ZAPRASZAMY?
Do udziału w konferencji zapraszamy osoby związane z socjologią, kulturoznawstwem, językoznawstwem, literaturoznawstwem, pedagogiką, teologią, filozofią, antropologią kulturową, naukami o sztuce, naukami o mediach, filologią, prawem, psychologią, politologią oraz pozostałymi naukami humanistycznymi i społecznymi. Do udziału zachęcamy:
✅ studentów;
✅ doktorantów;
✅ pracowników naukowych;
✅ osoby spoza środowiska akademickiego.

➡️ TERMINY
✅ przyjmowanie zgłoszeń: do 21 listopada 2020;
✅ informacja o kwalifikacji zgłoszeń: do 23 listopada 2020;
✅ konferencja: 5-6 grudnia 2020,
✅ nadsyłanie tekstów: do 15 stycznia 2021.

➡️ ZGŁOSZENIA
W celu zgłoszenia udziału należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: https://forms.gle/2kQ1KV4QpH4Xcj727

Do 23 listopada 2020 zostaną wysłane maile zwrotne z informacją o przyjęciu bądź odrzuceniu zgłoszenia. Jeżeli w tym dniu nie otrzymają Państwo wiadomości, prosimy o sprawdzenie skrzynki ze spamem bądź skontaktowanie się z nami, ponieważ każda osoba, która wysłała zgłoszenie, otrzymuje od nas odpowiedź o przyjęciu bądź odrzuceniu zgłoszenia. Jej brak nie powinien mieć miejsca.

➡️ PRZEBIEG KONFERENCJI
Konferencja będzie polegać na wygłaszaniu przez Uczestników referatów. Przewidziany czas każdego wystąpienia to 15 minut plus czas dodatkowy przeznaczony na dyskusję.

Konferencja odbędzie się w udostępnionych przez organizatorów „pokojach” Google Meet (co wymaga posiadania konta Gmail). Dyskusja będzie moderowana. Do wzięcia udziału w konferencji wymagany jest jedynie mikrofon – nie ma konieczności udostępniania obrazu z kamery internetowej.

➡️ OPŁATY
Opłata konferencyjna wynosi 119 zł i obejmuje: udział w konferencji i dyskusji, wysyłkę zaświadczenia w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Opłata publikacyjna podzielona jest na dwie kwoty wnoszone niezależnie od siebie. Pierwsza wynosi 46 zł i obejmuje recenzję. Druga kwota wynosi 150 zł i obejmuje prace wydawnicze oraz publikację rozdziału w recenzowanej monografii naukowej w wydawnictwie z ministerialnej listy wydawnictw (więcej informacji niżej). W przypadku negatywnej recenzji druga kwota za prace wydawnicze nie jest pobierana.
Jesteśmy gotowi na podjęcie stałej współpracy z recenzentami zaproponowanymi przez Uczestników, tylko jeśli nie występuje konflikt interesów.

Istnieje możliwość wzięcia udziału w samej konferencji bez publikacji.

Informacja o numerze konta zostanie wysłana wybranym osobom po informacji o przyjęciu i zakwalifikowaniu zgłoszenia.

Faktury będą wystawiane na życzenie Uczestników (należy wypełnić odpowiednie pole w formularzu zgłoszeniowym).

➡️ PUNKTOWANA PUBLIKACJA Z LISTY WYDAWNICTW
Recenzowana monografia z ISBN w wersji elektronicznej ukaże się w Wydawnictwie Rys, które znajduje się na ministerialnej liście wydawnictw punktowanych (indywidualny identyfikator wydawnictwa: 73900). Za publikację w tym wydawnictwie przysługuje 80 punktów.
[https://www.gov.pl/web/nauka/nowe-rozszerzone-wykazy-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-oraz-wydawnictw-monografii-naukowych]

Termin publikacji wynosi około 2,5 miesiąca (liczonego od dnia zakończenia naboru tekstów).

➡️ UDZIAŁ BIERNY
Udział bierny (bez wygłoszenia referatu, zaświadczenia oraz udziału w publikacji) jest bezpłatny. Chęć udziału biernego prosimy zgłaszać przez formularz wpisując w polu „Tytuł wystąpienia” – „udział bierny”. Aby zgłosić potrzebę zaświadczenia o udziale biernym, prosimy w polu „Uwagi dla organizatorów” wpisać „Zaświadczenie o udziale biernym”.

➡️ KOMITET ORGANIZACYJNY
– dr Joanna Roś (Uniwersytet Warszawski, Biblioteka Narodowa w Warszawie)
– dr Michal Kručko (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach)
– dr Tomasz Błaszczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
– mgr Kamil M. Wieczorek (Fundacja dd!kk)
– lic. Joanna Turchan (KNSS, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
– lic. Karolina Pach (KNSS, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

➡️ KONTAKT
W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do przesyłania wiadomości na nasz adres kontaktowy: ddkk.fundacja.krakow@gmail.com

Dyscyplina naukowa: socjologia, kulturoznawstwo, językoznawstwo, literaturoznawstwo, pedagogika, teologia, filozofia, antropologia kulturowa, naukii o sztuce, nauki o mediach, filologia, prawo, psychologia, politologia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych