Topos śmierci w literaturze, kulturze i sztuce

Data konferencji: 2021-12-10
Data nadsyłania abstraktów: 3 grudnia, 2021
Miejsce konferencji: online
Organizator: Fundacja TYGIEL
Opłata konferencji: 199-299 zł
Publikacja pokonferencyjna: możliwa publikacja monografii naukowej

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Topos śmierci w literaturze, kulturze i sztuce”, która odbędzie się 10 grudnia 2021 roku. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną Konferencja przybierze formę online. Z mierzenie się ze śmiercią to jeden z najistotniejszych aspektów życia ludzkiego i zarazem duży problem egzystencji człowieka. Nic więc dziwnego, że tematyka śmierci przenika wszystkie obszary nauki – zarówno przyrodnicze, medyczne, humanistyczne, jak i społeczne. Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji, podczas której poruszymy zagadnienia śmierci w literaturze, kulturze i sztuce. Celem Wydarzenia jest wymiana wiedzy, doświadczeń oraz stanu badań między uczestnikami reprezentującymi różne ośrodki akademickie i badawcze, a także popularyzacja motywu śmierci jako tematu pracy naukowej.

Dyscyplina naukowa: sztuki piękne, literaturoznawstwo
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina sztuki