Uchodźcy oraz mniejszości etniczne i narodowe. Aspekty prawne, polityczne, ekonomiczne i społeczne

Data konferencji: 2021-11-20
Data nadsyłania abstraktów: 6 listopada, 2021
Miejsce konferencji: platforma Microsoft Teams
Organizator: Center For American Studies
Opłata konferencji: 59-119 zł
Publikacja pokonferencyjna: przewidywana możliwość publikacji pokonferencyjnej

Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat szeroko pojętych uchodźców oraz mniejszości etnicznych i narodowych w ujęciu prawnym, politycznym, ekonomicznym oraz społecznym. Przykładowe tematy konferencji: problem “uchodźców” w XXI wieku, kryzys migracyjny UE, status prawny “uchodźcy”, motywy migracji itd.

Dyscyplina naukowa: ekonomia, prawo, politologia, nauki społeczne
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych