V KONFERENCJA NAUKOWA OBLICZA WOJNY

Data konferencji: 2020-11-26
Miejsce konferencji: Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego
Organizator: Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytet Łódzki, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego
Opłata konferencji: 350 zł
Publikacja pokonferencyjna: Tak
Motywem przewodnim spotkania jest temat MIASTO i WOJNA, miasta bowiem często odgrywały kluczową rolę w kontekście działań wojennych. Możliwe jest zgłaszanie wystąpień poświęconych tak wszystkim epokom historycznym, jak i czasom współczesnym. Konferencja jest interdyscyplinarna, mile będą więc widziani naukowcy reprezentujący różne dyscypliny.

Proponowane zagadnienia:

• miasto jako miejsce stacjonowania wojsk,
• umocnienia miejskie,
• miasto jako zaplecze armii,
• walki w mieście i o miasto,
• udział mieszkańców miast w wojnach,
• życie w mieście podczas wojen,
• zniszczenia wojenne w miastach.
Dyscyplina naukowa: ARCHEOLOGIA, FILOZOFIA, HISTORIA, JĘZYKOZNAWSTWO, LITERATUROZNAWSTWO, NAUKI O KULTURZE I RELIGII, ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, INŻYNIERIA MECHANICZNA, EKONOMIA I FINANSE, GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA, NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE, NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI, NAUKI PRAWNE, NAUKI SOCJOLOGICZNE, PSYCHOLOGIA, NAUKI PLASTYCZNE I KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych