V Konferencja Naukowa Ofiary Przemocy Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne

Data konferencji: 2020-12-04
Miejsce konferencji: Lublin
Organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
Opłata konferencji: 249-299
Publikacja pokonferencyjna: Tak
V Konferencja Naukowa Ofiary Przemocy Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne – Lublin, 4 grudnia 2020 r.

Organizatorzy do udziału zapraszają:

– naukowców, doktorantów i studentów,
– ofiary przemocy i ich najbliższych,
– pracowników służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, administracji publicznej,
– przedsiębiorców i prawników,

Konferencja to:
• aktualna i ważna tematyka,
• prace badawcze i przeglądowe,
• wartościowe wykłady specjalne,
• wystąpienia ustne,
• publikacja rozdziału w monografii naukowej,
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia.

Przemoc jest słowem, które kojarzy się nam z bólem, cierpieniem, krzywdą oraz agresją, manipulacją, przewagą… Z drugim człowiekiem. Okazją do pochylenia się nad problemem osób doświadczających przemocy jest Konferencja Naukowa Ofiary Przemocy Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne

Celem Konferencji jest interdyscyplinarna analiza sytuacji osób pokrzywdzonych w Polsce, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz przysługujących im praw. Wyeksponowanie działań o innowacyjnym charakterze w pracy z osobami pokrzywdzonymi ściśle koreluje ze wsparciem społecznym oraz szeroko pojmowaną integracją społeczną.

I tura rejestracji trwa do 28 maja 2020 r.
II tura rejestracji trwa do 17 września 2020 r.
III tura rejestracji trwa do 12 listopada 2020 r.
Dyscyplina naukowa: NAUKI O ZDROWIU, NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH, NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI, PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dziedzina nauk społecznych