V Konferencja “Żywienie dziecka wczoraj i dziś”

Data konferencji: 2020-11-20
Miejsce konferencji: online
Organizator: Fundacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie "O ZDROWIE DZIECKA"
Opłata konferencji: 50/100 zł
Publikacja pokonferencyjna: nie

Szanowni Państwo,
W imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz Naukowego mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w „V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z cyklu Żywienie Dziecka Wczoraj i Dziś”, która ze względu na sytuację epidemiologiczną odbędzie się w tym roku on-line w dniach 20-21.11.2020 r.

Leczenie dietetyczne oraz edukacja żywieniowa wpisane są w proces terapeutyczny pacjentów pediatrycznych, nowe dowody naukowe narzucają konieczność stałego pogłębiania wiedzy celem lepszego sprawowania opieki nad małym pacjentem. Tematem przewodnim konferencji będzie mikrobiota jelit, o której mówi się, że jest drugim mózgiem człowieka. Wiele doniesień naukowych dowodzi, że jej skład ma związek z występowaniem konkretnych chorób, a prawidłowy profil bakterii jelitowych wpływa nie tylko na programowanie zdrowia ale również staje się wsparciem procesu leczenia.

W Konferencji zaplanowano 3 sesje tematyczne, w których zostaną omówione zagadnienia empiryczne nie zabraknie również praktycznych przykładów. Celem stworzenia miejsca do wymiany doświadczeń, interaktywnego udziału oraz wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom, zaplanowaliśmy także warsztaty tematyczne.

Jak co roku zapraszamy młodych naukowców, koła naukowe do aktywnego udziału w konferencji poprzez zgłaszanie prac własnych. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Serdecznie zapraszamy wszystkich specjalistów zainteresowanych tematem żywienia dzieci, do udziału w tym wydarzeniu.

Wydarzenie spełnia standardy etyczne wynikające z Kodeksu Przejrzystości oraz Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego INFARMA. Numer certyfikatu: 3353.

Z wyrazami szacunku,

Dr Agnieszka Kozioł – Kozakowska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Kierownik Pracowni Dietetyki Pediatrycznej
Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia UJ CM
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne, nauki o zdrowiu
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu