V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Europejskie prawo spółek i rynków finansowych”

Data konferencji: 2020-10-03
Miejsce konferencji: UJ, Kraków
Organizator: Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ
Opłata konferencji: 150 PLN
Publikacja pokonferencyjna: Tak
Celem Konferencji jest przedstawienie najbardziej aktualnych zagadnień z zakresu europejskiego prawa spółek, a także prawa i ekonomii rynków finansowych. Konferencja ma być przestrzenią do ożywionej dyskusji, wymiany poglądów, wyników badań naukowych, jak również doświadczeń i spostrzeżeń z perspektywy praktyki.

Konferencja EPSiRF V jest kontynuacją corocznych Konferencji organizowanych pod nazwą „Europejskie prawo spółek i rynku kapitałowego”. Nowa nazwa stanowi odpowiedź na rosnące zainteresowanie oraz popularność tematów z szeroko pojętej dziedziny prawa rynków finansowych, służy także pełniejszemu oddaniu idei Konferencji jaką jest szerzenie wiedzy na temat ważnych i aktualnych zagadnień dotyczących europejskiego prawa spółek oraz europejskich rynków finansowych.

Konferencja adresowana jest do studentów, doktorantów i pracowników naukowych, którzy zajmują się powyższymi dziedzinami prawa oraz prawników, ekonomistów i przedstawicieli zawodów związanych z praktycznymi aspektami tematyki konferencyjnej.

Konferencja stanowi doskonałą okazję do poznania przedstawicieli różnych ośrodków akademickich w Polsce oraz praktyków, zainteresowanych tematyką prawa spółek i prawa rynku kapitałowego. Ważnym elementem Konferencji będą panele eksperckie oraz referaty zaproszonych wykładowców.

ZAKRES TEMATYCZNY

1.Ewolucja, stan obecny i perspektywy rozwoju europejskiego prawa spółek oraz wnioski dla prawa polskiego.
2.Dyrektywa jako instrument harmonizacji prawa spółek (zagadnienia implementacji wybranej dyrektywy, wyzwania, praktyczne aspekty etc.).
3.Wykładnia prawa spółek Unii Europejskiej i prounijna wykładnia krajowego prawa spółek.
4.Wpływ Brexitu na europejskie rynki kapitałowe oraz prawo spółek.
5.Reorganizacje spółek w ujęciu krajowym, europejskim i prawnoporównawczym (fuzje, przejęcia i przekształcenia spółek).
6.Problematyka grup spółek i prawa holdingowego.
7.Rola i znaczenie ładu korporacyjnego w europejskim prawie spółek oraz nowe europejskie inicjatywy w jego tworzeniu.
8.Sustainable finance, corporate social responsibility, circular economy, climate-neutral economy, wpływ zmian klimatycznych na funkcjonowanie rynku finansowego: nowe wyzwania i możliwości, nowe oblicza znanych instrumentów finansowych (green bonds, blue bonds etc.), nowe regulacje, nowe standardy raportowania, Międzynarodowa Platforma ds. Zrównoważonego Finansowania (International Platform on Sustainable Finance, IPSF) etc.
9.Instrumenty finansowe oraz instrumenty pochodne na rynku kapitałowym w ujęciu prawa europejskiego oraz prawnoporównawczym (klasyczne rozwiązania i wyzwania nowych technologii, zabezpieczenie wierzytelności na instrumentach finansowych, wyzwania dla rozwoju giełd i rynków finansowych).
10.Nowe regulacje unijne (MiFID II, MiFIR, EMIR, CSDR, AIFMD, UCITS V, BRRD II, MAR, PSD II, CRD V, SRMR II etc.) – geneza, cel, skuteczność, analiza, ocena.
Dyscyplina naukowa: EKONOMIA I FINANSE, NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI, NAUKI PRAWNE
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych