V Ogólnopolska Konferencja Studentów i Młodych Naukowców “Psych-On”

Data konferencji: 2020-12-12
Miejsce konferencji: Konferencja online
Organizator: Studenckie Koło Naukowe Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii oraz Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego
Opłata konferencji: Konferencja bezpłatna
Publikacja pokonferencyjna: Brak informacji

Zachęcamy do udziału w piątej, jubileuszowej Konferencji Studentów i Młodych Naukowców „Psych-on”, która odbędzie się 12 grudnia 2020r. i jest organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii oraz Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Z powodu pandemii odbędzie się ona online, a udział w niej będzie bezpłatny. Zachowana zostanie forma paneli eksperckich, w których studenci i młodzi naukowcy będą mogli zaprezentować wyniki swoich badań, nie tylko z zakresu psychologii klinicznej i neuropsychologii. Na konferencji nie zabraknie także ciekawych wykładów ekspertów z komitetu naukowego.

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu