VI Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Data konferencji: 2023-06-01
Data nadsyłania abstraktów: 26 maja, 2023
Miejsce konferencji: Instytut Chemii na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Organizator: Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów UJK, Szkoła Doktorska UJK
Opłata konferencji: -
Publikacja pokonferencyjna: -
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów wraz ze Szkołą Doktorską UJK w Kielcach serdecznie zaprasza wszystkich doktorantów do bezpłatnego udziału w VI Ogólnopolskim Forum Doktorantów, które odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2023 roku w Kielcach na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (Instytut Chemii), ul. Uniwersytecka 7.

Podczas konferencji naukowej należy zaprezentować postępy w realizacji prac doktorskich lub wyniki badań dotyczące indywidualnych zainteresowań naukowych doktoranta w formie prezentacji ustnej. Prezentacja powinna być przygotowana w formacie PDF i trwać maksymalnie 15 minut.
Do sesji referatowej i wystąpień naukowych zapraszamy zarówno doktorantów UJK, jak i doktorantów z innych uczelni.
Dyscyplina naukowa: Historia/History Językoznawstwo/Linguistics Literaturoznawstwo/Literature Studies Nauki medyczne/Medical Sciences Nauki o zdrowiu/Health Sciences Nauki o polityce i administracji/Political and Administration Sciences Nauki prawne/Legal Sciences Nauki o bezpieczeństwie/Security Sciences Nauki biologiczne/Biological Sciences Nauki chemiczne/Chemical Sciences Nauki fizyczne (obrady dla tej dyscypliny będą prowadzone w języku angielskim)/Physical Sciences Nauki o Ziemi i środowisku/Earth and Environmental Sciences
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych