VI Międzynardowa Konferencja Naukowa Oblicza Wojny – Przed Bitwą

Data konferencji: 2021-06-10
Data nadsyłania abstraktów: 11 kwietnia, 2021
Miejsce konferencji: Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego
Organizator: Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
Opłata konferencji: 250
Publikacja pokonferencyjna: tak

Tematyka konferencji

Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji OBLICZA WOJNY. Temat szóstego spotkania z tego cyklu brzmi: PRZED BITWĄ. W trakcie obrad chcemy zająć się wszelkimi działaniami dyplomatycznymi, administracyjnymi i militarnymi, mającymi charakter przygotowań do wojny. Oczekujemy również, że w wystąpieniach poruszone zostaną zagadnienia związane z poczynaniami wojsk bezpośrednio poprzedzającymi bitewne starcia. Zachęcamy do zapoznania się z listą proponowanych przez nas zagadnień, zastrzegając, że dopuszczamy referaty wykraczające poza proponowane przez nas tematy, o ile będą one nawiązywać do naczelnego motywu naszej konferencji.

Proponowane zagadnienia

 • przygotowania do wojny: dyplomatyczne i militarne
 • teoretycy wojskowości, autorzy planów wojennych
 • szkolnictwo i szkolenie wojskowe
 • zaplecze materiałowe i logistyczne armii
 • mobilizacja armii
 • działania propagandowe poprzedzające konflikt
 • działalność wywiadu
 • budowa fortyfikacji
 • rozmieszczenie wojsk przed bitwą
 • rytuał przedbitewny

Zakres chronologiczny

 • od starożytności po współczesność

Preferowane dyscypliny naukowe

 • konferencja interdyscyplinarna

Forma obrad

 • konferencja online na platformie MS Teams

Termin obrad

 • 10–11 czerwca 2021

Czas trwania wystąpień

 • 15 minut

Język obrad

 • język wystąpień: polski, angielski, rosyjski
 • język prezentacji: angielski i język wystąpienia (prezentacja dwujęzyczna)

Program konferencji

 • program konferencji dostępny będzie 25 maja 2021
Dyscyplina naukowa: historia, archeologia, politologia,
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk teologicznych, Dziedzina sztuki