VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa “American Law, Politics, Philosophy & Economics”

Data konferencji: 2023-07-22
Data nadsyłania abstraktów: 10 lipca, 2023
Miejsce konferencji: online
Organizator: Center for American Studies
Opłata konferencji: ➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje: • 179 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (równoważny certyfikatowi papierowemu). • 209 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą. ➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE) – 2 opcje: • 99 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez Prezesa zarządu PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy. • 129 zł – uczestnictwo bierne + certyfikat cyfrowy + wysyłka certyfikatu w wersji tradycyjnej pocztą.
Publikacja pokonferencyjna: Zależna od chęci uczestników
Szanowni Państwo!
Center For European Studies i Center For American Studies zapraszają Państwa do udziału w szóstej trzyjęzycznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. “American Law, Politics, Philosophy & Economics: Theoretical Reflections and Contemporary Challenges”.
𝐊𝐈𝐄𝐃𝐘?
Konferencja odbędzie się w sobotę 22 lipca 2023 między 13.00 a 18.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.
Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji do godziny 20:00.
𝐂𝐙𝐄𝐆𝐎 𝐃𝐎𝐓𝐘𝐂𝐙𝐘 𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐉𝐀?
Celem konferencji jest dyskusja na temat amerykańskiego prawa, polityki, filozofii i ekonomii poprzez. Konferencja zachęca do korzystania w tym celu z dorobku naukowego różnych dziedzin nauki: prawa, filozofii, historii, socjologii, politologii, ekonomii czy kulturoznawstwa.
𝐏𝐫𝐨𝐩𝐨𝐧𝐨𝐰𝐚𝐧𝐞 (𝐩𝐫𝐳𝐲𝐤ł𝐚𝐝𝐨𝐰𝐞) 𝐨𝐛𝐬𝐳𝐚𝐫𝐲 𝐭𝐞𝐦𝐚𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐞:
• midterms election w USA;
• nierówności w społeczeństwie amerykańskim;
• spór Roscoe Pounda z realistami (K.N. Llewellyn i J. Frank);
• amerykańscy teoretycy prawa (John Rawls, Robert Nozick, Ronald Dworkin i in.);
• amerykańskie odcienie filozofii politycznej (socjaldemokracja, libertarianizm, anarchizm, republikanizm, liberalizm itp.);
• myśl prawna, polityczna i ekonomiczna Ojców Założycieli (m.in. Jefferson, Hamilton, Madison, Washington, Franklin, Adams, Paine);
• doktryny totalitarne w Stanach Zjednoczonych (faszyzm, komunizm, nazizm, itp.);
• segregacja rasowa
• federalizm i antyfederalizm w USA;
• charakter i następstwa programu New Deal;
• Reagonomics;
• Pax Americana;
• podstawy i założenia systemu common law;
• tworzenie i funkcjonowanie precedensów w USA;
• trend ADR i jego wpływ na myślenie o sądownictwie;
• pozycja sędziego amerykańskiego w zakresie kształtowania postaw obywatelskich i budowania kultury prawnej;
• amerykański instytucjonalizm w naukach ekonomicznych lat 20. i 30. XX wieku (T. Veblen, J.R. Commons, W. Mitchell);
• teoria wyboru publicznego (Public Choice Theory);
• Szkoła New Haven;
• rola Stanów Zjednoczonych w systemie z Bretton Woods;
• dolar amerykański jako instytucja społeczno-polityczna;
• polityka ekonomiczna Systemu Rezerwy Federalnej;
• amerykańskie teorie rozwoju gospodarczego (R. Solow, H. Chenery i in.);
• wpływ pandemii COVID-19 na społeczeństwo i gospodarkę amerykańską;
• analityczna filozofia prawa i polityki w kontekście amerykańskim;
• rywalizacja USA z Chinami.
Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.
𝐉𝐄̨𝐙𝐘𝐊𝐈 𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐉𝐈
Wystąpienia mogą być wygłaszane w następujących językach:
• Polski
• Angielski
• Ukraiński
Stosownie do wyżej wymienionych języków, ułożone zostaną panele (sesje) w ramach konferencji.
𝐃𝐋𝐀 𝐊𝐎𝐆𝐎?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy ambitnych studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także profesjonalistów zainteresowanych tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.
𝐊𝐎𝐌𝐈𝐓𝐄𝐓 𝐍𝐀𝐔𝐊𝐎𝐖𝐘 𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐉𝐈
• Prof. Christopher Kelley, LL.M. (University of Arkansas School of Law) – Przewodniczący Komitetu Naukowego.
• adw. dr Valery Loumber (Gavrilov & Brooks Law Firm, Sacramento/Los Angeles) – Członek Komitetu Naukowego.
• Luke Darby Bartosik, LL.M. (President of the Center For American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.
𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐎 𝐂𝐙𝐘𝐍𝐍𝐄 𝐈 𝐁𝐈𝐄𝐑𝐍𝐄 – 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐉𝐄
➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
• Zamieszczenie abstraktu (200-300 słów) oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/jcmAEyiAf98Ho4VYA
• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 10 lipca 2023 r. (𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻 𝘁𝗲𝗻 𝗻𝗶𝗲 𝘇𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝗶𝗲 𝗽𝗿𝘇𝗲𝗱ł𝘂𝘇̇𝗼𝗻𝘆);
• Uiszczenie opłaty konferencyjnej na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 14 lipca 2023 r.
Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 11 lipca 2023 r.
➤UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem:
https://forms.gle/w5XNg55jemkEp4pn6
• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 14 lipca 2023 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);
• Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej;
• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 18 lipca 2023 r. (𝗯𝗲̨𝗱𝗮̨ 𝗺𝗶𝗲𝗹𝗶 𝗣𝗮𝗻́𝘀𝘁𝘄𝗼 𝗺𝗼𝘇̇𝗹𝗶𝘄𝗼𝘀́𝗰́ 𝘇𝗮𝗽𝗼𝘇𝗻𝗮𝗰́ 𝘀𝗶𝗲̨ 𝘇 𝗵𝗮𝗿𝗺𝗼𝗻𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗲𝗺 𝗸𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗷𝗶 𝗽𝗿𝘇𝗲𝗱 𝘂𝗶𝘀𝘇𝗰𝘇𝗲𝗻𝗶𝗲𝗺 𝗼𝗽ł𝗮𝘁𝘆 – nie oczekujemy opłaty “w ciemno”).
𝐎𝐏Ł𝐀𝐓𝐘 𝐙𝐀 𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐎
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 179 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 209 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą.
➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE) – 2 opcje:
• 99 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez Prezesa zarządu PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.
• 129 zł – uczestnictwo bierne + certyfikat cyfrowy + wysyłka certyfikatu w wersji tradycyjnej pocztą.
Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – “Conference on American Law, Politics, Philosophy & Economics”
*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.
W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.
𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐊𝐀𝐂𝐉𝐀 𝐏𝐎𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐘𝐉𝐍𝐀
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.
𝐅𝐀𝐐
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione)
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów)
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski)
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin
𝐏𝐘𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatora Konferencji, Pana Olafa Hajnosza na adres e-mail: hajnosz@cfasofficial.com Chętnie pomożemy!
Dyscyplina naukowa: Prawo
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk społecznych