VI MIĘDZYNARODOWA NAUKOWO-PRAKTYCZNA KONFERENCJA « NAUKOWE POSZUKIWANIA: AKTUALNE BADANIA, TEORIA I PRAKTYKA» (publikacja + certyfikat imienny)

Data konferencji: 2021-01-29
Data nadsyłania abstraktów: 27 stycznia, 2021
Miejsce konferencji: ONLINE
Organizator: MINISTERSTWO OŚWIATY I NAUKI UKRAINY NARODOWY UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IMIENIA M. P. DRAGOMANOWA Wydział Filozofii і Nauk Społecznych
Opłata konferencji: 100 zł
Publikacja pokonferencyjna: Do publikacji są przyjmowane artykuły naukowe

Konferencja odbędzie się w dniu 29 stycznia 2021 r. w trybie zdalnego uczestnictwa (z zastosowaniem komunikacji wideo ZOOM). Materiały konferencji zostaną opublikowane w tytule naukowym «Humanistyczne korpus» – zbiór naukowych artykułów, który jest wysyłany autorom i udostępniany na stronie internetowej http://filosof.npu.edu.ua/ (rubryka «Tytuły»). Na tej samej stronie odbywa się omawianie opracowań uczestników. 

Książka dostaje Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki ISBN. Uczestnicy dostają książkę, imienne certyfikaty uczestnika i program konferencji. 

Zgłoszenia udziału są przyjmowane do dnia 27 stycznia 2021 roku na e-mail:  gum-korpus@ukr.net

 KIERUNKI PRACY KONFERENCJI 

 Sekcja 1. Filozofia:

«Dyskurs filozoficzny w wymiarze ХХІ wieku» 

Sekcja 2. Kulturologia:

«Przestrzeń kultury w badaniach naukowych»

Sekcja 3. Historia:

«Przeszłość i współczesność w przestrzeni badań historycznych»

Sekcja 4. Psychologia:

«Socjopsychologiczne problemy osobistości, jej rozwoju i samorealizacji»

Sekcja 5. Pedagogika:

«Aktualne problemy nauki i wychowania osobistości pod względem  współczesnych koncepcji pedagogicznych»

Dyscyplina naukowa: Filozofia, Historia i Archeologia, Kulturoznawstwo, Pedagogika, Psychologia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk społecznych