VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Codzienność w antycznej i średniowiecznej Europie

Data konferencji: 2020-12-11
Miejsce konferencji: Lublin
Organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
Opłata konferencji: 249-299
Publikacja pokonferencyjna: Tak
Organizatorzy do udziału w konferencji zapraszają:

– pracowników naukowych, doktorantów i studentów,
– badaczy kultury, antropologów, socjologów, archeologów,
– przedstawicieli innych dziedzin nauk humanistycznych.

Konferencja to:
• aktualna i ważna tematyka,
• prace badawcze i przeglądowe,
• wartościowe wykłady specjalne,
• wystąpienia ustne,
• publikacja rozdziału w monografii naukowej,
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia

Proponowany zakres zagadnień:
• kultura i sztuka (cele twórczości, inspiracje)
• tradycja i obyczaje
• rodzina i związki (przestrzeń domowa, relacje międzypokoleniowe, hierarchie i zależności, związki partnerskie, przyjaciele i wrogowie)
• zdrowie i medycyna (higiena, początki i rozwój medycyny, choroby)
• moda i uroda
• duchowość, wierzenia, religie
• edukacja i wychowanie (wykształcenie, początki edukacji, uniwersytety, szkoły, dorastanie i wiek młodzieńczy)
• korelacja z naturą (człowiek a flora i fauna)
• technika i architektura (wynalazki, odkrycia, postęp)
• komunikacja i transport (środki, narzędzia, horyzonty i granice)

I tura rejestracji trwa do 4 czerwca 2020 r.
II tura rejestracji trwa do 15 października 2020 r.
III tura rejestracji trwa do 19 listopada 2020 r.
Dyscyplina naukowa: ARCHEOLOGIA, FILOZOFIA, HISTORIA, JĘZYKOZNAWSTWO, LITERATUROZNAWSTWO, NAUKI O KULTURZE I RELIGII, NAUKI O SZTUCE, EKONOMIA I FINANSE, NAUKI SOCJOLOGICZNE, PSYCHOLOGIA, NUKI TEOLOGICZNE
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk teologicznych, Dziedzina sztuki