VI Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne KRIMED Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej

Data konferencji: 2020-11-20
Miejsce konferencji: Lublin
Organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
Opłata konferencji: 249-299
Publikacja pokonferencyjna: Tak
VI Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne KRIMED Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej to:

• prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe,
• dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów,
• aktualna i ważna tematyka,
• prace badawcze i przeglądowe,
• wartościowe wykłady specjalne,
• wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów,
• publikacja artykułów,
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia.

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej to próba określenia aktualnej roli medycyny sądowej i kryminalistyki w postępowaniu karnym przede wszystkim w obliczu nowych technik i metod badawczych oraz spojrzenie na psychopatologiczne aspekty przestępstwa. Ponadto celem Konferencji KRIMED jest stworzenie forum dla wymiany wiedzy i doświadczeń między uczestnikami oraz prezentacji najciekawszych i najnowszych osiągnięć w kryminalistyce i medycynie sądowej oraz zwiększenie świadomości wśród studentów dotyczącej istotnej roli medycyny sądowej i kryminalistyki w edukacji, sądownictwie oraz ich umiejscowienia w procesie karnym.

Tematyka wystąpień:

• Medycyna sądowa
• Kryminalistyka
• Kryminologia
• Biologia sądowa
• Analiza substancji śladowych
• Botanika i zoologia sądowa
• Entomologia sądowa
• Badania chemiczne
• Genetyka sądowa
• Osmologia
• Analizy molekularne śladów biologicznych
• Badanie dokumentów, fonoskopia i wariografie
• Badania materiałów wizualnych i komputerowych
• Cyberprzestępczość
• Mechanoskopia i wypadki drogowe
• Badania broni i balistyka
• Daktyloskopia i traseologia
• Taktyka kryminalistyczna
• Prawo karne
• Kryminogeneza
• Polityka penitencjarna
• Psychologia sądowa i psychologia osobowości
• Czynności procesowe i operacyjno-śledcze

I tura rejestracji trwa do 14 maja 2020 r.
II tura rejestracji trwa do 24 września 2020 r.
III tura rejestracji trwa do 29 października 2020 r.
Dyscyplina naukowa: INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, INŻYNIERIA CHEMICZNA, NAUKI O ZDROWIU, NAUKI PRAWNE, NAUKI SOCJOLOGICZNE, NAUKI BIOLOGICZNE, NAUKI CHEMICZNE
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych