VI Zimowa Szkoła Metodologiczna (konferencja on-line)

Data konferencji: 2021-02-17
Data nadsyłania abstraktów: 2 stycznia, 2021
Miejsce konferencji: ONLINE
Organizator: Sekcja Metod, Technik i Narzędzi Badawczych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych Katedra Filozofii i Teorii Polityki Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Opłata konferencji: 50 zł dla członków PTNP, 100 zł dla pozostałych osób
Publikacja pokonferencyjna: Brak

Sekcja Metod, Technik i Narzędzi Badawczych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Katedra Filozofii i Teorii Polityki Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w szóstej Zimowej Szkole Metodologicznej, która odbędzie się on-line w dniach 17-18 lutego 2021 roku.

Wydarzenie adresowane jest do osób, które w gronie najwybitniejszych specjalistów w kraju chciałyby skonsultować swoje projekty badawcze lub aktualnie prowadzone badania pod kątem poprawności metodologicznej.  Zapraszamy przede wszystkim reprezentantów politologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa, nauk o mediach oraz dyscyplin pokrewnych. Możliwe będzie skonsultowanie swoich projektów badawczych przedstawianych w ramach grantów Narodowego Centrum Nauki, rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i wszelkich innych prac badawczych.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość:

· wysłuchania wykładów eksperckich z zakresu metodologii nauk o polityce,

· wzięcia udziału w tematycznych panelach warsztatowych, w trakcie których zaprezentują i poddadzą do dyskusji swoje koncepcje badawcze,

· uzyskania informacji, w jaki sposób poprawnie przygotować wniosek o grant w konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Drugi dzień VI Zimowej Szkoły Metodologicznej będzie poświęcony wypracowaniu pomysłów na zespołowe projekty badawcze. Uczestnicy będą współpracować w grupach, wykorzystując zainteresowania, wiedzę oraz kompetencje w celu opracowania wspólnych problemów i podejść badawczych. Każda grupa będzie dążyć do przygotowania koncepcji badawczej, którą uczestnicy będą mogli wykorzystać do realizacji wspólnych badań. Uczestnicy zostaną zaklasyfikowani do grup na podstawie kryteriów merytorycznych i metodologicznych.

Zgłoszenia wraz z projektem badawczym zawierającym założenia metodologiczne (wzór dostępny na końcu zaproszenia)  prosimy przesyłać do 2 stycznia 2021 r. na adres sekretarza konferencji – mgr Marii Lewandowskiej: maria-lewandowska@o2.pl.

Istnieje możliwość biernego uczestnictwa w konferencji (bez prezentacji projektu badawczego). W takim przypadku opłata konferencyjna pozostaje bez zmian.

Dyscyplina naukowa: Filozofia, Historia i Archeologia, Językoznawstwo, Kulturoznawstwo, Teologia, Media i Komunikowanie, Nauki wojskowe, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk społecznych