VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyber+Media

Data konferencji: 2021-12-17
Data nadsyłania abstraktów: 10 grudnia, 2021
Miejsce konferencji: online
Organizator: Fundacja TYGIEL
Opłata konferencji: 269 zł
Publikacja pokonferencyjna: możliwa publikacja monografii naukowej

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyber+Media to inicjatywa podejmująca rozważania związane z szeroko pojętymi społecznymi aspektami cyfryzacji i wpływem nowych technologii na zmiany zachodzące w społeczeństwie. Wśród zagadnień poruszanych podczas wydarzenia znajdują się między innymi kwestie z zakresu współczesnej kultury rozwijającej się na fundamencie technologii cyfrowych .

Dyscyplina naukowa: IT, socjologia, metaloznawstwo, kulturoznawstwo
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych