VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów online

Data konferencji: 2020-10-23
Data nadsyłania abstraktów: 1 stycznia, 2020
Miejsce konferencji: Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Organizator: Akademia WSB
Opłata konferencji: 100 PLN
Publikacja pokonferencyjna: Tak
Konferencja ma na celu przegląd prac naukowych i badawczych oraz problemów naukowych doktorantów z uczelni i jednostek pozaakademickich z całego kraju. Ma również zwrócić uwagę na podstawowe zagadnienia metodologiczne ważne z punktu widzenia postępu w realizacji prac awansowych. Umożliwi ona wymianę osiągnięć naukowych, doświadczeń i poglądów, dyskusję oraz prezentację dokonań dotyczących paradygmatów współczesnego zarządzania organizacjami.

Formuła konferencji, niespotykana w innych tego typu organizacyjnych formach spotkań naukowych adresowanych dla doktorantów, polega na bezpośredniej dyskusji, wymianie poglądów z samodzielnymi pracownikami naukowymi. Takie relacje mistrz – uczeń pozwolą doskonalić warsztat naukowy i badawczy każdego uczestnika konferencji. Doktoranci będą mogli również uczestniczyć w dyskusji założeń poszczególnych etapów swoich prac doktorskich oraz uczestniczyć w indywidualnych konsultacjach doświadczonych pracowników naukowych.

Uczestnictwo w konferencji on-line: bezpłatne
Uczestnictwo z publikacją referatu: 100 zł

W ramach VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów planowane są następujące wydarzenia:

23 października 2020 r. (piątek);
– wykład inauguracyjny z zakresu metodologii nauk o zarządzaniu i jakości,
– wystąpienia doktorantów (recenzje i dyskusja).

24 października 2020 r. (sobota);

– wykłady z zakresu metodologii oraz warsztaty dotyczące m.in. metod badawczych, komunikowania się, budowania marki osobistej,
– seminarium naukowe dla opiekunów naukowych, promotorów i promotorów pomocniczych prac doktorskich.
Dyscyplina naukowa: NAUKI SOCJOLOGICZNE
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk społecznych