VIII Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej EUREKA ON-LINE

Data konferencji: 2021-01-12
Data nadsyłania abstraktów: 11 grudnia, 2020
Miejsce konferencji: ONLINE
Organizator: Idea Knowledge Future
Opłata konferencji: 330/350 zł
Publikacja pokonferencyjna: Publikacja rozdziału w monografii z nadanym numerem ISBN

Szanowni Państwo,
Ze względu na utrzymujący się stan zagrożenia zakażeniem COVID-19, pragniemy poinformować, że VIII Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna „Eureka” odbędzie się w trybie ON-LINE. Organizacja konferencji w trybie ON-LINE, pozwoli pogodzić troskę o Państwa zdrowie, oraz nie pozbawi Państwa możliwości prezentacji oraz budowania własnego dorobku naukowego.

Istotne informacje:
– uczestnictwo w Konferencji zostaje ograniczone do udziału jednodniowego,
– Konferencja EUREKA odbędzie się w trybie ON-LINE, w dniu 12.01.2021 r.,
– wszystkie certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom Konferencji ON-LINE w wersji papierowej, poprzez pocztę,
– przyjmowanie artykułów do publikacji odbywa się w normalnym trybie.

Zapraszamy do udziału w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej „Eureka”, która odbędzie się w dniu 12 stycznia 2021 r. .

Konferencje o charakterze interdyscyplinarnym pozwalają na wymianę doświadczeń oraz poglądów z naukowcami z innych dziedzin nauki, których postrzeganie przedstawionego problemu może być zdecydowanie inne niż prelegenta. Porównanie różnych poglądów na ten sam temat pozwala nam zweryfikować kierunek dalszej pracy badawczej. W obradach uczestniczą zarówno pracownicy naukowi, jak i doktoranci oraz studenci, nierzadko gościmy przedstawicieli uczelnianych kół naukowych. Celem Konferencji jest integracja środowiska naukowego oraz stworzenie platformy do budowy interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Na sympozjach, prelekcjach oraz w trakcie paneli dyskusyjnych i posterowych, odbywających się podczas Konferencji, badacze z całej Polski mają możliwość wszechstronnej autoprezentacji i wielotematycznej wymiany swych poglądów oraz doświadczeń w reprezentowanych przez siebie dziedzinach. Udział w Konferencji to również znakomita okazja do poszerzania własnego dorobku a także rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi nauki. Każdy z uczestników konferencji ma możliwość opublikowania wyników swych badań naukowych w formie rozdziału w monografii pokonferencyjnej.

W majowej edycji konferencji która odbyła się w trybie ON-LINE uczestniczyło ponad 120 uczestników z 55 jednostek naukowych z całej Polski. Wyrażamy przekonanie, że kolejna Konferencja będzie dobrą okazja do spotkań, dyskusji, a także wymiany poglądów dotyczących poruszanych tematów jak również będzie stanowiła ważny impuls dla pogłębienia współpracy i podniesienia poziomu innowacyjności prowadzonych badań.

Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny

Dyscyplina naukowa: Bibliotekoznawstwo, Filozofia, Historia i Archeologia, Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Religioznawstwo, Teologia, Ekonomia, Finanse, Organizacja i Zarządznie, Media i Komunikowanie, Nauki wojskowe, Pedagogika, Psychologia, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia, Astronomia, Biologia, Fizyka, Matematyka, Informatyka Teoretyczna, Geografia i Oceanologia, Biologia Medyczna, Medycyna Kliniczna Niezabiegowa, Medycyna Kliniczna Zabiegowa, Medycyna Wieku Rozwojowego, Pielęgniarstwo, Stomatologia, Farmacja, Kultura Fizyczna, Weterynaria, Architektura i Urbanistyka, Automatyka i Robotyka, Biotechnologia, Budowa i Eksploatacja Maszyn, Budownictwo, Elektronika, Geodezja i Kartografia, Górnictwo i geologia inż., Inżynieria chemiczna, Inżynieria materiałowa, Inżynieria produkcji, Mechanika, Metalurgia, Rolnictwo i leśnictwo, Technologie Informacyjne (IT), Technologia żywnoći i żywienia, Telekomunikacja, Transport, Chemia, Zdrowie Publiczne
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dziedzina nauk rolniczych, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dziedzina nauk teologicznych, Dziedzina sztuki