VIII OKN Państwo a gospodarka. Nowe Prawo zamówień publicznych

Data konferencji: 2020-12-10
Miejsce konferencji: WPiA UMK w Toruniu
Organizator: Koło Naukowe Publicznego Prawa Gospodarczego UMK
Opłata konferencji: 90 PLN - 120 PLN
Publikacja pokonferencyjna: Tak
Temat konferencji nie jest przypadkowy, bowiem dnia 11 września 2019 roku została uchwalona ustawa Prawo zamówień publicznych. Wejdzie ona w życie w styczniu 2021 roku, dlatego już dziś warto zastanowić się nad zmianami, które ona wprowadzi. Celem konferencji będzie analiza i ocena nowych uregulowań i rozwiązań prawnych.

Przewidywany jest zarówno panel ekspercki, jak i studencko-doktorancki, dlatego do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają studentów, doktorantów, pracowników naukowych, a także, praktyków specjalizujących się w zamówieniach publicznych.

Konferencja ma na celu przeanalizowanie nowej ustawy, dlatego organizatorzy zachęcają do poruszenia kwestii, które stanowią novum dla obecnego stanu prawnego. Dopuszczalne są również wystąpienia o charakterze porównawczym, czyli analiza uregulowań zawartych w nowej ustawie w zestawieniu z uregulowaniami z ustawy obecnie obowiązującej.

Przykładowy zakres tematyczny wystąpień:

– cele i zasady Prawa zamówień publicznych,
– polityka zakupowa państwa,
– tryby udzielania zamówień publicznych,
– zamówienia o wartości poniżej progów unijnych.
Dyscyplina naukowa: NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI, NAUKI PRAWNE
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych