Virtual Festival of Life and Earth Science

Data konferencji: 2020-10-26
Miejsce konferencji: Online
Organizator: Wirtualny Festiwal Nauk o Życiu i Ziemi
Opłata konferencji: Brak opłat
Publikacja pokonferencyjna: Nie
Wirtualny Festiwal Nauk o Życiu i Ziemi to internetowa impreza skierowana do doktorantów, kandydatów na doktorantów, młodych badaczy i popularyzatorów nauk przyrodniczych, dla których koszty większości zjazdów naukowych są zbyt wysokie lub którzy z różnych powodów nie mogą wyjeżdżać za granicę.

Wirtualny charakter konferencji pozwala na prezentację swoich badań w formie wideoprezentacji lub plakatu i popularyzatorów nauki szerszej publiczności bez kosztownych i czasochłonnych podróży oraz wydłuża czas dyskusji między uczestnikami (nawet do 7 dni!).

Wirtualne konferencje są praktykowane przez prestiżowe instytucje, a czołowi naukowcy w swoich dziedzinach brali udział w takich wydarzeniach.

Abstrakty w języku angielskim lub polskim.
Dyscyplina naukowa: ARCHEOLOGIA, FILOZOFIA, HISTORIA, JĘZYKOZNAWSTWO, LITERATUROZNAWSTWO, NAUKI LEŚNE, ROLNICTWO I OGRODNICTWO, GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA, NAUKI BIOLOGICZNE, NAUKI CHEMICZNE, NAUKI FIZYCZNE, NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych