Virtual International Conference on Recent Advances in Psychosomatic Medicine and Personality Disorders

Data konferencji: 2020-12-02
Miejsce konferencji: Online
Organizator: Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Opłata konferencji: Konferencja nieodpłatna
Publikacja pokonferencyjna: nd.
Centrum Psychosomatyki i Psychologii Zdrowia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ma zaszczyt zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji zatytułowanej ”Virtual International Conference on Recent Advances in Psychosomatic Medicine and Personality Disorders” w dniu 2 grudnia 2020 roku. Uczestnictwo w Konferencji jest nieodpłatne.
Zapraszamy na serię wykładów dotyczących najnowszych osiągnięć naukowych i klinicznych w terapii zaburzeń odżywiania, zaburzeń stresopochodnych, psychosomatycznych oraz zaburzeń osobowości. Zaproszenia do wygłoszenia prezentacji przyjęli eksperci z instytucji naukowych oraz renomowanych ośrodków klinicznych z: Niemiec, Polski, Szwajcarii, Włoch i Wielkiej Brytanii.
Wykład inauguracyjny wygłosi prof. JANET TREASURE. Swoją obecnością zaszczyci nas również światowej sławy naukowiec – prof. RICHARD FRACKOWIAK.
Więcej informacji o wydarzeniu można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej http://www.psychosomatics.pl/ oraz na stronie FB wydarzenia.
Serdecznie zapraszamy!
Dyscyplina naukowa: Psychologia, nauki medyczne
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dziedzina nauk społecznych