Warsztaty dla Młodych Naukowców pt. Potencjał sektora wodno-ściekowego jako źródła składników biogennych

Data konferencji: 2023-02-23
Miejsce konferencji: Online
Organizator: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Opłata konferencji: Brak
Publikacja pokonferencyjna: Nie

Szanowni Państwo,

bardzo serdecznie zapraszamy Młodych Naukowców na warsztaty online pt. Potencjał sektora wodno-ściekowego jako źródła składników biogennych.
Tematyka warsztatów obejmuje zagadnienia związane z:

 • Oddziaływaniem sektora wodno-ściekowego na środowisko,
 • Możliwościami zamknięcia pętli w sektorze wodno-ściekowym,
 • Potencjałem odzysku składników biogennych ze ścieków i osadów ściekowych,
 • Sposobami zagospodarowania składników odżywczych odzyskanych ze ścieków i osadów ściekowych.

Szczegóły dotyczące warsztatów:

 • Termin: 23 lutego 2023r., 9.00-12.00
 • Koszt: bezpłatne
 • Miejsce: online
 • Ilość miejsc ograniczona
 • Dla kogo? Dla doktorantów i studentów
 • Rejestracja: https://www.wodogozowanie.com/rejestracja
 • Do kiedy rejestracja? Rejestracji można dokonywać do 20 lutego 2023 r.

Warsztaty organizowane w ramach projektu wodoGOZowanie w praktyce – opracowanie kompleksowych rozwiązań odzysku wody i podnoszenie świadomości o kluczowej roli wody w procesie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) korzysta z dofinansowania o wartości 270 000 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest wzmocnienie transformacji w kierunku GOZ w zakresie cyrkularnego gospodarowania zasobami wodnymi.

Dyscyplina naukowa: Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych