„Woman-Migration-Safety. Experiences, Policies, Prospects”

Data konferencji: 2022-06-09
Data nadsyłania abstraktów: 4 maja, 2022
Miejsce konferencji: Szczecin
Organizator: Katedra Badań nad Migracjami i Ruchami Społecznymi Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego
Opłata konferencji: 250 zł dla pracowników naukowych, 150 zł dla doktorantów (termin uiszczenia opłaty konferencyjnej: do 22 maja 2022 r.)
Publikacja pokonferencyjna: tak
Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedra Badań nad Migracjami i Ruchami Społecznymi oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej “Woman-Migration-Safety. Experiences, Policies, Prospects”, która odbędzie się 9-10 czerwca 2022 r. w Szczecinie.
Obszary tematyczne konferencji:
– Dostęp do usług społecznych i świadczeń. Bezpieczeństwo socjalne i zdrowotne. Edukacja;
– Bezpieczeństwo ekonomiczne migrantek. Feminizacja zawodów. Drenaż zawodów związanych z opieką długoterminową. Zjawisko pracy poniżej kwalifikacji;
– Wyzysk i naruszenia praw. Zjawisko przemocy wobec kobiet. Dyskryminacja. Podwójne wykluczenie (status kobiet i migrantek);
– Migracja a zmiana statusu. Migracja jako proces zmieniający (rozszerzający lub ograniczający) dostęp kobiet do edukacji, zasobów ekonomicznych i społecznych;
– Wielopoziomowe zarządzanie procesami migracyjnymi. Lokalne, narodowe i ponadnarodowe polityki migracyjne;
– Społeczeństwo równoległe, a proces integracji;

Zgłoszenie udziału w konferencji prosimy przesłać do 4 maja 2022 r. drogą elektroniczną na adres mailowy: aleksandra.raba-schulze@usz.edu.pl lub wypełnić formularz dostępny pod adresem https://bit.ly/woman_us

Dyscyplina naukowa: nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie, nauki socjologiczne, pedagogika, psychologia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych