.XI Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja „Naukowe poszukiwania: aktualne badania, teoria i praktyka”

Data konferencji: 2021-12-03
Data nadsyłania abstraktów: 1 grudnia, 2021
Miejsce konferencji: Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M.P.Dragomanowa, Kyiv
Organizator: Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M.P.Dragomanowa, Kyiv
Opłata konferencji: 160 zł
Publikacja pokonferencyjna: przewidywana możliwość publikacji

KIERUNKI PRACY KONFERENCJI

Sekcja 1. Filozofia:

«Dyskurs filozoficzny w wymiarze ХХІ wieku»

Sekcja 2. Kulturologia:

«Przestrzeń kultury w badaniach naukowych»

Sekcja 3. Historia:

«Przeszłość i współczesność w przestrzeni badań historycznych»

Sekcja 4. Psychologia:

«Socjopsychologiczne problemy osobistości, jej rozwoju i samorealizacji»

Sekcja 5. Pedagogika:

«Aktualne problemy nauki i wychowania osobistości pod względem  współczesnych koncepcji pedagogicznych

Dyscyplina naukowa: filozofia, historia i archeologia, kulturoznawstwo, sztuki piękne, pedagogika, psychologia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych