XIV Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego – Dokąd prowadzą zmiany w prawie podatkowym?

Data konferencji: 2020-10-01
Data nadsyłania abstraktów: 1 stycznia, 2020
Miejsce konferencji: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Organizator: Koło Naukowe Prawa Podatkowego TBSP UJ
Opłata konferencji: 0-250 zł
Publikacja pokonferencyjna: Tak
Tegoroczna Konferencja skupiać się będzie na zagadnieniach związanych z już wprowadzonymi oraz nadchodzącymi zmianami w prawie podatkowym, a podjęte w ramach 3 paneli tematycznych:
1. podatki bezpośrednie,
2. podatki pośrednie,
3. ogólne prawo podatkowe,
rozważania prowadzić będą do jak najpełniejszej odpowiedzi na tytułowe pytanie „Dokąd prowadzą zmiany w prawie podatkowym?”.

KONKURS
Kolejny raz zwycięzca Konkursu wystąpi podczas Konferencji jako reprezentant głosu studentów i doktorantów.
Co zrobić aby wziąć udział? Wystarczy sporządzić i do dnia 1 marca przesłać na adres: prawo.podatkowe.tbsp@uj.edu.pl maksymalnie dwustronnicowy abstrakt wystąpienia, związanego z tematem Konferencji “Dokąd prowadzą zamiany w prawie podatkowym?”
◾ Regulamin Konkursu: http://www.podatki.confer.uj.edu.pl/konkurs
◾ więcej szczegółów: https://www.facebook.com/events/502262630485253/

WARSZTATY
Po raz pierwszy w historii Konferencji, zostanie ona poszerzona o dodatkowy dzień w pełni poświęcony zajęciom warsztatowym. Zorganizowane zostaną trwające 1,5 godziny paneli skupiających się głównie na praktycznym aspekcie ostatnich i przyszłych zmian w prawie podatkowym.

UDZIAŁ W KONFERENCJI
Udział w Konferencji dla osób uczących się (uczniowie, studenci, doktoranci), będących pracownikami naukowymi lub naczelnikami organów administracyjnych jest darmowy.
◾ Dla pozostałych osób opłata Konferencyjna wynosi 250 zł.
Dyscyplina naukowa: EKONOMIA I FINANSE, NAUKI PRAWNE
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk społecznych