XV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TALENTY

Data konferencji: 2020-11-27
Miejsce konferencji: online
Organizator: Interdyscyplinarne Koło Naukowe Variograf UW, Fundacja Pro Scientia Publica oraz Instytut Psychologii UW
Opłata konferencji: 165/170/300/330 zł
Publikacja pokonferencyjna: Teksty wystąpień, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, są publikowane w czasopiśmie „Ogrody Nauk i Sztuk”.

Szanowni Państwo,

działające przy Uniwersytecie Wrocławskim Interdyscyplinarne Koło Naukowe Variograf we współpracy z Fundacją Pro Scientia Publica oraz Instytutem Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

XV Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TALENTY 2020

która odbędzie się w dniach 27-29 listopada 2020 r. na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego oraz/lub w wybranym centrum szkoleniowym we Wrocławiu.

Konferencja służyć ma promowaniu młodych talentów naukowych, ale też idei badań i analiz interdyscyplinarnych. Do udziału zapraszamy szczególnie najzdolniejszych studentów i doktorantów, a także asystentów, młodych adiunktów i wykładowców.

Tematyka konferencji obejmuje szeroko rozumianą edukację oraz jej związki z kulturą, psychologią i społeczeństwem,  a także z innymi dziedzinami nauki. Do udziału zapraszamy przedstawicieli pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych, na przykład psychologii, filozofii, historii, socjologii, ekonomii, zarządzania, filologii, politologii.

Teksty wystąpień, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, są publikowane w czasopiśmie „Ogrody Nauk i Sztuk” (www.ogrodynauk.pl), które w 2019 roku zostało włązcone do bazy danych ERIH+). Najlepsze teksty mają szanse trafić w postaci tłumaczeń do międzynarodowego czasopisma „Journal of Education Culture and Society” (www.jecs.pl), znajdującym się od marca 2019 r. na Web of Science (w bazie Emerging Sources Citation Index) i bedącym jednym z najlepszych polskich czasopism naukowych. O tym specjalnym wyróżnieniu decyduje  redaktor naczelny. Wszystkie artykuły publikowane są w wersji papierowej i jednocześnie online (co zwiększa szanse na cytowanie) oraz otrzymują unikalny numer DOI, będący dodatkowym certyfikatem jakości naukowej tekstu. Każda osoba, która wyśle swój tekst do publikacji, dostanie szczegółową informację zwrotną oraz szansę na poprawienie tekstu lub zgłoszenie nowego w przypadku definitywnego odrzucenia przez recenzentów.

W tym roku zdecydowaliśmy się na zorganizowanie konferencji online w TEAMSach oraz zrezygnowaliśmy z warsztatów.

Każda osoba prezentująca swoje wystąpienie uzyska certyfikat uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji naukowej.

Dyscyplina naukowa: nauki socjologiczne, pedagogika, psychologia, językoznawstwo, nauki o kulturze i relogii, nauki o sztuce, filozofia, nauki o komunikacji społecznej i mediach
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych