XVIII Ogólnopolska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości

Data konferencji: 2020-11-20
Miejsce konferencji: UKSW w Warszawie
Organizator: Koło Naukowe Studentów i Doktorantów Historii UKSW
Opłata konferencji: Brak opłat
Publikacja pokonferencyjna: Nie
Tematem przewodnim tegorocznej konferencji będzie cywilizacyjny kontekst działań wojennych. Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny.

Organizatorzy wskazują, że bardzo mile widziani będą nie tylko studenci archeologii, historii i jej nauk pomocniczych, ale także studenci/doktoranci innych kierunków humanistycznych (bądź ścisłych), których badania związane są z historią cywilizacji i wojskowości.
Dyscyplina naukowa: ARCHEOLOGIA, FILOZOFIA, HISTORIA, NAUKI O KULTURZE I RELIGII, INŻYNIERIA LĄDOWAI TRANSPORT, INŻYNIERIA MECHANICZNA, NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE, NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI, NAUKI PRAWNE, NAUKI SOCJOLOGICZNE, PSYCHOLOGIA
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych