XX Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców

Data konferencji: 2020-10-14
Miejsce konferencji: Online
Organizator: Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.
Opłata konferencji: 200 PLN (+500 PLN za publikację)
Publikacja pokonferencyjna: Tak
Panele tematyczne:

1. Górnictwo: zrównoważony rozwój, cyfryzacja w górnictwie, problemy zabezpieczenia, ochrony i użytkowania pozostałości po dawnych robotach górniczych, górnictwo podziemne, odkrywkowe, przeróbka minerałów, gospodarka odpadami, maszyny górnicze, transport kopalniany, ekonomika w górnictwie, aeronautyka górnicza, wentylacja i klimatyzacja w kopalniach.

2. Ziemia i kosmos: geologia, hydrogeologia, ochrona środowiska, zasoby pozaziemskie, wody podziemne i lecznicze, inżynieria i ochrona środowiska, geoturystyka.

3. Geoinformacje: geodezja górnicza, GIS, fotogrametria i teledetekcja , modelowanie i analiza danych geograficznych.
Dyscyplina naukowa: INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, INŻYNIERIA CHEMICZNA, NAUKI BIOLOGICZNE, NAUKI CHEMICZNE, NAUKI FIZYCZNE, NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych