Zbrodnia Katyńska w percepcji Polonii i opinii międzynarodowej

Data konferencji: 2020-11-12
Miejsce konferencji: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej Koszalin, ul. Kwiatkowskiego 6e
Organizator: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej
Opłata konferencji: Brak opłat
Publikacja pokonferencyjna: Tak
Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej od wielu lat należy do wiodących ośrodków naukowych w kraju badających różne aspekty Zbrodni Katyńskiej. To z inicjatywy jego pracowników w 1995 roku odbyła się jedna z pionierskich konferencji międzynarodowych zatytułowana „Zbrodnie NKWD na obszarze województw wschodnich RP 1939-1956”. Z kolei od 2010 roku wydawane są opracowania źródłowe z serii „Zbrodnia Katyńska w opinii uchodźstwa polskiego w Wielkiej Brytanii 1949-1990”.

W tym roku przypada 80. rocznica Zbrodni Katyńskiej. W związku z tym władze Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej wraz z jego pracownikami postanowiły zorganizować kolejną konferencję naukową poświęconą temu zagadnieniu. Starania te spotkały się z pozytywną odpowiedzią ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zechciało wesprzeć konferencję w ramach modułu „Doskonała Nauka”. Natomiast funkcję przewodniczącego Komitetu Naukowego konferencji zgodził się objąć prof. Tadeusz Wolsza.

Tym razem organizatorzy zdecydowali się skoncentrować na niezwykle ważnym aspekcie, jakim jest „Zbrodnia Katyńska w percepcji Polonii i opinii międzynarodowej”. Dlatego prosimy potencjalnych uczestników o rozważenie tematów wystąpień w ramach następujących bloków tematycznych:

Zbrodnia katyńska w emigracyjnej publicystyce, prasie i działalności naukowej;

Polityczne inicjatywy polskiego uchodźstwa na rzecz wyjaśnienia i ukarania sprawców zbrodni;

Zbrodnia Katyńska w pamięci zbiorowej Polaków w kraju i na emigracji;
Opinia międzynarodowa wobec Zbrodni Katyńskiej i jej sprawców.

Powyższe bloki tematyczne stanowią jedynie koncepcyjne ramy konferencji. Decyzji uczestników pozostawiamy wybór konkretnych tematów i zagadnień badawczych, jak również przyjęte metody i perspektywy badawcze.

Konferencja pt. „Zbrodnia Katyńska w percepcji Polonii i opinii międzynarodowej” odbędzie się w dniach 12-13 listopada 2020 roku na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej.

Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej. Po otrzymaniu pozytywnej recenzji, teksty wygłoszonych referatów zostaną opublikowane w 2021 roku w monografii wieloautorskiej wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Politechniki Koszalińskiej (20 pkt. na liście MNiSW).
Dyscyplina naukowa: ARCHEOLOGIA, HISTORIA, NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH, NAUKI SOCJOLOGICZNE
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych