Konkurs DOCUP 2021

Zarząd DFUP ogłosił konkurs DOCUP 2021. Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach: działalność samorządowa doktoranta, działalność naukowa, wydarzenie naukowe, wydarzenie samorządowe.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 22 października 2021 roku.

W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy studiów doktoranckich i szkół doktorskich Uniwersytetów, wchodzących w skład Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich indywidualnie lub zbiorowo (samorządy doktorantów, koła naukowe, porozumienia i inne organy zajmujące się studiami doktoranckimi).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie DFUP.

informacje pochodzą ze strony DFUP.