Konkurs „Korzenie i Skrzydła” na najlepszą pracę magisterską i doktorską o tematyce kultury i dziedzictwa

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza do udziału w konkursie „Korzenie i Skrzydła” na najlepszą pracę magisterską oraz doktorską o tematyce kultury i dziedzictwa. Celem tej inicjatywy jest popularyzacja wyników oryginalnych badań naukowych poświęconych kulturze i jego dziedzictwu, wspieranie młodych naukowców oraz ich promotorów, a także zachęcanie ich do kontynuacji badań w tym zakresie. Patronat nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki.

Konkurs „Korzenie i Skrzydła”  skierowany jest do osób, które obroniły prace magisterskie i doktorskie związane z różnymi dyscyplinami naukowymi z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce, tematycznie ściśle odnoszące się do tradycji i współczesności szeroko pojętej kultury wsi i dziedzictwa obszarów wiejskich ziem polskich. 


W konkursie oceniane będą prace doktorskie obronione w latach 2017–2021 oraz prace magisterskie bronione w latach 2019–2021. Prace należy przesyłać do 30 listopada 2021 r. Wyniki konkursu będą ogłoszone do 31 grudnia 2021 r.  

Nagrody

Nagrody w konkursie przyznawane są w dwóch kategoriach: 

Za najlepszą pracę magisterską: 
− I miejsce – 4 000 zł 
− II miejsce – 3 000 zł 
− III miejsce – 2 000 zł 
Za najlepszą pracę doktorską: 
− I miejsce – 7 000 zł 
− II miejsce – 6 000 zł 
− III miejsce – 5 000 zł


Przewidziano także nagrody finansowe promotorom za najlepszą pracę: magisterską – 2 000 zł, doktorską – 4 000 zł. 

Informacje pochodzą ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Szczegółowe informacje o konkursie.