Konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych 2022

Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ogłosił konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych. Celem konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką prawną. W każdej kategorii konkursu może zostać przyznana nagroda główna i po dwa wyróżnienia. W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia konkursu.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Informacje pochodzą ze strony Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości