Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Parlament Studentów RP zachęca osoby, które obroniły się w tym roku , do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową. Nagrodzone zostaną prace licencjackie/inżynierskie, magisterskie oraz rozprawy doktorskie z zakresu:

  • innowacyjnych rozwiązań wdrażanych do gospodarki
  • nauki na rzecz lokalnej społeczności (na poziomie powiatów, gmin lub niższym)
  • edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego.

Nagrody za najlepszą pracę kończącą studia I stopnia wynoszą: 4 000 zł (I miejsce), 3 000 zł (II miejsce) lub 2 000 zł (III miejsce).

Nagrody za najlepszą pracę magisterską to: 6 000 zł (I miejsce), 5 000 zł (II miejsce) lub 4000 zł (III miejsce),

Nagrody za najlepszą rozprawę doktorską wynoszą: 10 000 zł (I miejsce), 8 000 zł (II miejsce) i 6 000 zł (III miejsce).

Formularz zgłoszeniowy można wysłać do 1 listopada 2020 r.

Projekt jest finansowy ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie.