KONKURS NA STANOWISKO STYPENDYSTA-DOKTORANT W GRANCIE PRELUDIUM BIS 2 – UMP Poznań

Rozpocznij swoją karierę naukową w projekcie:

„Inteligentne polimerowe systemy dostarczania fotosensybilizatorów do komórek nowotworowych”

Kandydat powinien spełniać poniższe wymagania:

  • wykształcenie wyższe (magister) z zakresu nauk chemicznych, farmaceutycznych, technologii chemicznej i pokrewnych,
  • doświadczenie w syntezie chemicznej, metodach oczyszczania związków i chemii medycznej. Znajomość zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i zasad bezpieczeństwa, związanych z pracą z odczynnikami chemicznymi,
  • dobra znajomość języka angielskiego,
  • dyspozycyjność oraz predyspozycje do pracy w zespole – grupie badawczej

Do konkursu może przystąpić osoba, która nie posiada stopnia naukowego doktora i nie jest uczestnikiem szkoły doktorskiej. Stypendium zostanie przyznane osobie wyłonionej w konkursie, która w dniu rozpoczęcia zadań badawczych w Projekcie będzie miała status doktoranta w szkole doktorskiej.

Opis zadań:

  • Synteza chemiczna, skalowanie procesów chemicznych, oczyszczanie pochodnych maleonitryli, ftalonitryli i porfirazyn,
  • Prace laboratoryjne w zakresie chemii polimerów i chemii materiałowej,
  • Przygotowanie systemów polimerowych dostarczania leków z nowymi związkami,
  • Współpraca z Katedrą i Zakładem Toksykologii w zakresie badań biologicznych.

Więcej szczegółów