Konkurs Prezesa GUS na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki

Prezes GUS zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki obronioną w roku akademickim 2020/2021. Zgłoszenia można przesyłać do 30 września 2022 roku.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu statystyki oraz popularyzacja wiedzy o statystyce i jej zasobach informacyjnych.

Organizatorem Konkursu jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Uczestnikami Konkursu mogą być:

  • absolwenci studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – w części dotyczącej najlepszej pracy magisterskiej z zakresu statystyki,
  • absolwenci studiów doktoranckich – w części dotyczącej najlepszej pracy doktorskiej.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie oraz prace doktorskie z zakresu statystyki, obronione na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w roku akademickim 2020/2021, które uzyskały pozytywną ocenę. Prace konkursowe mogą zgłaszać samodzielnie ich autorzy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Informacje i grafika pochodzę ze strony Głównego Urzędu Statystycznego.