Konkursy Narodowego Centrum Nauki

Trwają obecnie nabory do poniższych konkursów organizowanych przez NCN:

 • JPI HDHL 2023

Narodowe Centrum Nauki (NCN) przy współpracy z siecią JPI HDHL (EU Joint Programming Initiative ‘A Healthy Diet for a Healthy Life’) ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty badawcze, których celem jest lepsze zrozumienie wpływu żywności na zdrowie, a następnie przełożenie uzyskanej wiedzy na programy, produkty, narzędzia i usługi umożliwiające konsumentom z całego świata prowadzenie zdrowego trybu życia.   

Cel: “dofinansowanie najwyższej klasy, wyspecjalizowanych, międzynarodowych konsorcjów badawczych realizujących, w ujęciu systemowym, interdyscyplinarne projekty badawcze, których celem jest zdobycie wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia  trwałej zmiany diety człowieka na zdrowszą i bardziej zrównoważoną, przy jednoczesnym lepszym wykorzystaniu dostępnych zasobów.

Termin składania wniosków: 21 kwietnia 2023 r., 15:00 CEST 

 • BTC ENUTC Call 2023

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią JPI Urban Europe ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w obszarze rozwoju i transformacji przestrzeni miejskiej pod nazwą: Building transformation capacity through arts and design: Unlocking the full potential for urban transitions (BTC ENUTC Call 2023).

Wnioski mogą być składane w trzech tematach. Są to:

 1. Experimentation and co-creation for a beautiful and sustainable urban future
 2. Transformation to sustainable cities / urban transformation
 3. Designing Inclusive, Liveable and Green Neighbourhoods

O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej dwóch zespołów badawczych pochodzących z co najmniej dwóch krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Termin składania wniosków: 25 kwietnia 2023 r. godz. 14:00 CEST

 • QuantERA II Call 2023 

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią QuantERA II ERA-Net Cofund ogłasza konkurs QuantERA Call 2023 na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych w tematyce: 

 • Quantum Phenomena and Resources
 • Applied Quantum Science.

O finansowanie mogą się wnioskować konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Termin składania wniosków:  11 maja 2023 r. 17:00 CET.

 • M-ERA.NET 3 Call 2023

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią M-ERA.NET 3 ogłasza konkurs M-ERA.NET Call 2023 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Termin składania wniosków:  16 maja 2023 r. (12:00 CET) – termin składania wniosków wstępnych tzw. pre-proposals

 • PRELUDIUM 22

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 22 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców bez stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy.

Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać maksymalnie z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Budżet konkursu wynosi 30 mln zł.

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy:

 • HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
 • NZ – nauki o życiu;
 • ST – nauki ścisłe i techniczne.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 czerwca 2023 r. do godziny 16:00. 

 • OPUS 25

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs OPUS 25 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. W konkursie OPUS 25 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
 • bez udziału partnerów zagranicznych;
 • we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych.

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy:

 • HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
 • NZ – nauki o życiu;
 • ST – nauki ścisłe i techniczne.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 czerwca 2023 r. do godziny 16:00. 

 • MINIATURA 7

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 7, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. 

Termin składania wniosków: 31 lipca 2023 r. do godz. 16:00.

 • MINIATURA 7

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 7, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. 

Termin składania wniosków: 31 lipca 2023 r. do godz. 16:00.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie internetowej. 

Powyższe informacje pochodzą ze strony internetowej NCN.