Konkursy Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (PNFN) na projekty badawcze poświęcone relacjom polsko-niemieckim

Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki ogłosiła dwa specjalne (dodatkowe) konkursy w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.

Konkursem „Niemiecka okupacja Polski 1939-1945: polityka – terror – życie codzienne – opór”Fundacja chce wnieść wkład w badania nad losami Polski i Polaków podczas II wojny światowej. Polsko-niemiecki zespół autorów ma przygotować całościowe historyczne opracowanie na temat niemieckiej okupacji. Wybrane istotne aspekty badań to: nowe granice i ustrój okupacyjny, praca przymusowa i przymusowe migracje, rozbicie wieloetnicznego społeczeństwa polskiego, losy polskiej kultury i edukacji oraz życia religijnego pod rządami nazistów, ruch oporu i bezpośrednie następstwa wojny w Polsce.

Konkurs „Kultura pamięci: media – koniunktury. Polska i Niemcy po 1989 roku” ma pozwolić na analizę kultur pamięci. Naukowcy zidentyfikują między innymi mocne i słabe strony w postrzeganiu kraju sąsiedniego. Celem badań będzie także wyjaśnienie, dlaczego w niektórych dziedzinach istnieją duże różnice między stanem wiedzy w społeczeństwie a wynikami badań naukowych. Istotne jest również pytanie o to, jakie media kształtują dzisiaj obraz historii wśród młodzieży w Polsce i w Niemczech.

Oba ministerstwa edukacji i nauki – Polski i Niemiec – planują współfinansowanie tych konkursów.

Bliższe informacje na temat dwóch nowych konkursów specjalnych są dostępne na stronie PNFN.

Fundacja opublikuje szczegóły i formularz wniosku pod koniec sierpnia. Termin składania wniosków upływa 15 listopada 2021 r. PNFN podejmie decyzje w sprawie finansowania najlepszych projektów w kwietniu 2022 r.

Źródło: MEiN