KRD poszukuje pełnomocników

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza Konkurs na Pełnomocników Krajowej Reprezentacji Doktorantów:

  • ds. IT;
  • ds. sportu akademickiego;
  • ds. popularyzacji nauki;
  • ds. Polskiej Akademii Nauk;
  • ds. współpracy międzynarodowej. 

Zgłoszenie powinno się składać z:

  1. Curriculum Vitae;
  2. listu motywacyjnego;
  3. formularza zgłoszeniowego na stanowisko Pełnomocnika KRD zawierającego dane osobowe kandydata oraz potwierdzenie zgłoszenia przez uprawniony organ samorządu doktorantów;
  4. zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzór formularza zgłoszeniowego oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostały zawarte w załączniku do odpowiednich Uchwał.

Wymagane dokumenty należy przesłać w formie skanu, podpisanego odręcznie albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie do 31 stycznia 2021 r. na adres: sekretariat@krd.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu w formie uchwały Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów nastąpi w terminie 14 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń. 
Zaangażowanie Pełnomocnika KRD ma charakter pracy społecznej.