Kryształowe Brukselki rozdane

Nagroda Kryształowej Brukselki przyznawana jest za sukcesy w ramowych programach badawczych i innowacyjnych Unii Europejskiej.

W tym roku nagrody otrzymali:

w kategorii Nauka – Uczelnie – Uniwersytet Warszawski,

w kategorii Nauka – Instytuty Naukowe PAN – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,

w kategorii Nauka – Instytuty Badawcze – Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Nagroda Kryształowej Brukselki jest cenionym wśród naukowców i przedsiębiorców wyróżnieniem za ich aktywność na arenie międzynarodowej i wkład w rozwój polskiej nauki i gospodarki.